Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Εργασίες Τεχνολογίας Β τάξης Γυμνασίου Νεοχωρίου

Χωρίς εργαστήριο και με χαμένα πολλά  μαθήματα, οι μαθητές μου είναι αξιέπαινοι για τις γραπτές εργασίες και για τις κατασκευές τους.Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Βιβλίο

Ενημερωτικό για τη Γ γυμνασίου

Σχολικό Έτος 2016-2017
ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                                                                                      
Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος  της Γ΄τάξης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες ,  
 εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Στο μάθημα της τεχνολογίας το πρόγραμμα των 2 προηγούμενων τάξεων  θα συμπληρωθεί , με την διδασκαλία της μεθόδου έρευνας και πειραματισμού για εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία  της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία
     Το μάθημα θα διδάσκεται και φέτος μία (1) ώρα την εβδομάδα παράλληλα με το μάθημα της πληροφορικής και δεν προβλέπεται η διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης. Οι μαθητές/τριες θα εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα   και θα εφαρμόσουν απλές ερευνητικές διαδικασίες σε τεχνολογικά θέματα της επιλογής τους, εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που προβλέπονται από τη μέθοδο «έρευνα και πειραματισμός». Ο κάθε μαθητής/τρια ατομικά ή σε συνεργασία με συμμαθητές του  ανάλογα με το θέμα της έρευνας θα εκτελέσει /ουν   μια έρευνα σε σχέση με ένα τεχνολογικό θέμα της επιλογής του /τους.
     Οι δραστηριότητες τους  όπως και στις προηγούμενες τάξεις περιλαμβάνουν  Θεωρητ­ική μελέτη / Πραγματοποίηση κατασκευής / Δημιουργία γραπτής εργασίας /  Προφορικές Παρουσιάσεις  των εργασιών σε σεμινάριο, αξιοποιώντας το ευρύτερο δυνατό φάσμα πηγών πληροφόρησης  από το τεχνολογικό τους περιβάλλον συμπεριλαμβανομένου και του παγκόσμιου δικτύου Internet. Μειονέκτημα για το σχολείο μας είναι η μη ύπαρξη  εξοπλισμένου  εργαστηρίου που δημιουργεί δυσκολίες στο μάθημα, αν και προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις σε μία αίθουσα που διατίθενται από το περσινό διδακτικό έτος για το μάθημα. Για να ερευνήσουν ένα θέμα που θα επιλέξουν οι μαθητές/τριες  θα πρέπει να μεταχειρισθούν όργανα (τα οποία πολλές φορές επινοούν και κατασκευάζουν οι ίδιοι), να κατασκευάσουν ομοιώματα, να χρησιμοποιήσουν μηχανήματα για τα πειράματά τους κλπ.   Οι μαθητές δηλαδή και στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούν έναν αριθμό εργαλείων, υλικών, και μηχανημάτων, κατά λογικό τρόπο, και για ένα συγκεκριμένο σκοπό.  Για την κατασκευή ενδεχόμενα να χρειασθεί να υπάρξει μία δαπάνη από κάθε μαθητή/τρια για την προμήθεια των παραπάνω απαιτούμενων για την έρευνα.
      Ο καθηγητής αναλαμβάνει ρόλο συμβουλευτικό στην επίλυση των τεχνολογικών προβλημάτων από τους μαθητές, με άλλα λόγια αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σχολικό βιβλίο – «τετράδιο μαθητή» - πηγές πληροφόρησης.
Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί βιβλίο για το μάθημα παρά μόνο οδηγίες που θα βρείτε στο link  http://ebooks.edu.gr/new/ps.php   του ψηφιακού σχολείου.  Οι δραστηριότητες των μαθητών για να είναι συγκεντρωμένες και ταξινομημένες  χρησιμοποιούμε στο μάθημα  < ένα μικρό ντοσιεδάκι με διαφανές εξώφυλλο μέσα στο οποίο τοποθετούμε περίπου 15 διαφάνειες με περιθώριο >,  που αντικαθιστά τα γνωστά τετράδια. Εκεί ο μαθητής τοποθετεί όλο το γραπτό υλικό που συγκεντρώνει για να προετοιμάσει και παρουσιάσει τις εργασίες του
Για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος  απαιτείται πλούσια συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών  κυρίως  τεχνολογικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα  η αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου που είναι οι υπολογιστές και το παγκόσμιο δίκτυο internet να είναι απαραίτητη. Βέβαια και στο σχολικό περιβάλλον γίνεται προσπάθεια για να υποστηριχθεί ή όλη προσπάθεια των παιδιών.